підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - начальника Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Житомирської області

Державна екологічна інспекція Поліського округу оголошує підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - начальника Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Житомирської області – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу у період дії воєнного стану.

        

Посадові обов’язки: Організовує та  здійснює державний нагляду (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та інш. вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища; організовує та здійснює державний нагляду (контроль) за дотриманням Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", "Про охорону земель", "Про оренду землі", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", "Про металобрухт", Водного та Земельного кодексів України, Кодексу України "Про надра", Лісового кодексу України тощо; організовує та здійснює перевірки (у тому числі документальні): акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства; складає протоколи про адмінправопорушення та розглядає справи про адмінправопорушення та розглядає справи про адмінправопрушення; надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та контроль за їх виконанням; розраховує розмір шкоди, збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення законодавства; виконує відбір проб вод (зворотних, підземних, поверхневих), ґрунтів та відходів на об’єктах, що перевіряються (обстежуються) після проходження інструктажу у ВІЛК; подає начальнику Інспекції пропозиції щодо зупинення дії чи анулювання дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів; здійснює інші функції, передбачені законодавством, Положеннями про Інспекцію та положенням про Управління.

 

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 9000 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта ступеня не нижче магістра у галузі знань “природоохоронне законодавство”;

досвід роботи - з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

вільне володіння державною мовою.

 

Призначення на посаду у період дії воєнного стану, строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Перелік документів, які необхідно надати кандидатам:

- резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 року          № 246;

- заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 77-20, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.05.2020 за № 461/34744;

- документи, що підтверджують наявність громадянства України;

- документи про відповідну освіту.

 

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0412) 42-24-38.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці