Результати лабораторних досліджень земель та водного об'єкту річки Устя

Як раніше повідомлялось, спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції на початку червня було відібрано дві проби ґрунту на землях м. Рівне поблизу с. Бармаки та на землях с. Бармаки, де зафіксовано розлив нечистот по рельєфу місцевості.

За результатами визначень зафіксовано перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій (ГДК) небезпечних речовин у ґрунтах:  по  нітратах - в 1 точці відбору - в 2,1 рази,  в 2-ій  - в 1,8 рази; по сульфатах  - в 11,2 рази і  в 9,2 рази (відповідно).

В порівнянні з контрольним вмістом речовин в ґрунті (фоновим) зафіксовано перевищення по азоту амонійному в 1 точці відбору - в 3,6 рази, в 2-ій  - в 3,8 рази;  по фосфору (рухомих формах) - в 2,3 і  в 2,15 рази (відповідно);  по хлоридах  - в 2,7 і в 2,6 рази.

Також було відібрано пробу поверхневої води зі струмка, лівої притоки річки Устя в с. Бармаки біля автомобільного мосту.

За результатами визначень у поверхневій воді струмка зафіксовано перевищення нормативів ГДК для водойм господарсько-побутового водокористування: по азоту амонійному - в 53,7 рази,  по біологічному споживанню кисню (БСК5)  - в 134,2 рази, по залізу загальному  -  в 1,15 рази, по фосфатах - в 1,13 рази, по хімічному споживанню кисню (ХСК) - в 16,8 рази.

Вміст розчиненого кисню у пробі поверхневої води не відповідав нормам ГДК для водойм господарсько- побутового водокористування і становив  2,58 мг/дм3, що нижче норми (норма ≥ 4,0 мг/дм3).

Температура поверхневої води становила 19,8 град. С.

За іншими показниками (нітрити, нітрати, сульфати, хлориди) перевищень не зафіксовано.

За вказаними вище фактами Інспекцією направлено лист до Рівненської міської ради про створення комісії для вжиття заходів реагування по усуненню порушень, а також готуються матеріали для передачі до правоохоронних органів  для встановлення винних осіб з метою притягнення їх до відповідальності та нарахування збитків, нанесених державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці