Майбутні екологи завітали до відділу інструментально-лабораторного контролю Екоінспекції

10 липня у відділі інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу (Рівне) проведено ознайомчу екскурсію для студентів 2 курсу навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» Національного університету водного господарства та природокористування з метою оволодіння інтегральною компетенцією.

        

Під час проведення екскурсії студенти були ознайомлені з діяльністю Відділу - структурного підрозділу Державної екологічної інспекції Поліського округу, який в межах своїх повноважень забезпечує проведення відбору проб та інструментально-лабораторних вимірювань при здійсненні державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів та здійснює державний нагляд у сфері дотримання законодавства про радіаційну безпеку в пунктах пропуску через державний кордон на території Поліського округу в частині реалізації повноважень, що поширюються на територію Рівненської та Житомирської областей.


 

Також студенти були проінформовані про галузь уповноваження відділу на проведення вимірювань, не пов´язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології при контролі стану навколишнього природного середовища; ознайомлені з технічним забезпеченням (інструментами для відбору проб, ЗВТ (засобами вимірювальної техніки) та ДО (допоміжним обладнанням) для виконання вимірювань).

 

Майбутні екологи проінформовані про інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, вод зворотних, поверхневих, підземних вод із спостережувальних свердловин на об´єктах, що обстежуються, проб ґрунтів.

Також говорили про вимірювання показників складу та властивостей викидів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, перевірки стану та здійснення виробничого контролю Відділом за дотриманням умов дозволів, за результатами яких надаються матеріали до актів комплексних перевірок в межах уповноважень, визначених законом та компетенцією відділу, про виконання метрологічних робіт в межах галузі уповноваження та інше.


Студенти цікавились умовами проведення вимірювань від пересувних джерел забруднення атмосферного повітря, засобами вимірювальної техніки для визначення металів у пробах вод та ґрунтів та методами виконання вимірювань безпосередньо на об´єктах довкілля, джерелах забруднення. 

Під час зустрічі домовилися про проведення фахівцями Інспекції семінару для здобувачів освіти екологічного напрямку та подальшу співпрацю.

 

Довідково:

Компетенціяце коло повноважень організації, установи чи особи, що володіє певними знаннями і може ефективно використовувати їх на практиці.

Інтегральна компетентність  – здатність розв’язувати задачі і проблеми, здатність до набуття спеціальних концептуальних знань на рівні новітніх досягнень науки, які є основою для інтегрального мислення та інноваційної діяльності, здатність до аналізу власної професійної діяльності щодо реалізації мети і завдань, до професійної самоосвіти, особистісного зростання, передбачає проведення досліджень та застосування в природоохоронній діяльності. 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці