Закон України “Про управління відходами” набув чинності: вивчаємо, реалізовуємо, бережемо довкілля!

Державна екологічна інспекція Поліського округу інформує про те, що втратив чинність Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 №187/98-ВР, у зв’язку з набранням чинності 09.07.2023 Закону України «Про управління відходами» (далі - Закон).

Цей документ запускає реформу спрямовану на введення нормативно-правового регулювання в галузі управління відходами, що наближає наше законодавство до законодавства ЄС.

Головна його мета – поліпшення стану навколишнього середовища та створення необхідної інфраструктури для управління відходами.

Даний Закон визначає правові, організаційні, економічні засади діяльності щодо запобігання утворенню, зменшення обсягів утворення відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище.

Серед ключових нововведень:

·                    Впровадження ієрархії управління відходами,

·                  Планування системи управління відходами на національному, регіональному та місцевому рівнях,

·                    Запровадження системи розширеної відповідальності виробника,

·                    Створення сучасної інфраструктури та об’єктів збирання і оброблення відходів,

·                    Удосконалення процесів управління відходами.

Рамковий Закон не буде дієвим без подальшого розвитку секторального законодавства. Тому для реалізації положень Закону Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України проводиться плідна праця в частині розробки  нормативно-правових актів. Деякі з них вже ухвалені, деякі готуються до подання до КМУ, інші – проходять процедуру узгодження, частина знаходиться на фінальній стадії розробки.

У зв’язку з зазначеним Інспекція наголошує всім суб’єктам у сфері управління відходами якими є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, діяльність яких призводить до утворення відходів, а також суб’єкти господарювання у сфері управління відходами «йти в ногу»  зі змінами, бути свідомими та неухильно дотримуватись вимог зазначеного Закону, інших нормативно-правових актів у сфері управління відходами та запобігати забрудненню відходами навколишнього природного середовища.

Окрім того, органам місцевого самоврядування та місцевим органам влади з метою належної реалізації наданих повноважень Інспекцією направлено листи з рекомендаціями належним чином опрацювати даний Закон, ухвалені нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію положень рамкового Закону та надалі слідкувати за поточними змінами до існуючих або розробкою нових нормативно-правових документів.

 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці