До уваги закладів охорони здоров’я! Інформація щодо забезпечення належного контролю у питанні поводження з медичними відходами

Поводження з медичними відходами та їх утилізація є важливою епідеміологічною і екологічною складовою безпеки населення України, оскільки їх накопичення на звалищах призводить до виникнення непередбачуваних фізикохімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є чисельні токсичні хімічні сполуки в рідкому, твердому та газоподібному стані.

За даними ВООЗ близько 85% від загальної кількості відходів, що утворюються закладами охорони здоров'я, є побутовими, безпечними відходами. Решта 15% можуть бути інфекційно, токсично або радіологічно небезпечними. Небезпечні відходи без належного поводження становлять ризик для пацієнтів лікарень, медичного персоналу та населення.

Поводження з медичними відходами регламентується Державними санітарно-протиепідемічними правилами і нормами, затвердженими наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 325, у редакції наказу МОЗ від 06.09.2022 № 1602, який набрав чинності 29.11.2022. 

Відповідно до пункту 3 розділу Х  зазначеного документу з метою попередження негативного впливу медичних відходів на життя, здоров’я населення та довкілля, заклади сповіщають електронною комунікаційною мережею територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства щодо поводження з відходами за місцем провадження діяльності, про передавання відходів перевізнику або суб’єкту господарювання, який отримав Ліцензію, не пізніше ніж за 12 годин до їхнього передавання.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення належного контролю за дотриманням вимог законодавства про відходи, Державна екологічна інспекція Поліського округу нагадує про необхідність подання закладами з охорони здоров’я, фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому законом порядку, одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та забезпечують медичне обслуговування населення на території Житомирської та Рівненської областей інформації за формою, наведеною в додатку 6 до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами (пункти 2, 3 розділу X).

Інформацію, яка зазначена в додатку 6 до Правил разом із супровідним листом за підписом керівника закладу, необхідно подавати на електронну адресу Державної екологічної інспекції Поліського округу (не пізніше ніж за 12 годин до передавання медичних відходів).

 

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці