Оголошення на підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр

Державна екологічна інспекція Поліського округу оголошує підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр Управління державного екологічного нагляду (контролю) природних ресурсів та промислового забруднення Житомирської області – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу у період дії воєнного стану.

          

Посадові обов’язки: Планує, організовує роботу та здійснює керівництво діяльності Відділу; визначає розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність; здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій; представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Інспекції, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та інш. вимог законодавства про охорону, раціональне використання та відтворення і охорони природних ресурсів; складає акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства; складає протоколи про адмінправопорушення та розглядає справи про адмінправопорушення, накладає адмінстягнення у випадках, передбачених законом; надає обов’язкові до виконання приписи (вимоги) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням; здійснює відбір проб вод (зворотних, підземних, поверхневих), проб ґрунтів на об’єктах, що перевіряються (обстежуються) після проходження інструктажу у ВІЛК; готує матеріали щодо відшкодування шкоди, збитків заподіяних державі внаслідок порушення законодавства та розраховує їх розмір, ініціює звернення до суду з відповідними позовами; перевіряє проекти претензій про відшкодування шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства; здійснює інші функції, передбачені законодавством, Положеннями про Інспекцію та положенням про Відділ.

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 7500 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта ступеня не нижче магістра у галузі знань “природоохоронне законодавство”;

досвід роботи - з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

вільне володіння державною мовою.

 

Призначення на посаду у період дії воєнного стану, строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Перелік документів, які необхідно надати кандидатам:

- резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 року № 246;

- заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 77-20, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.05.2020 за № 461/34744;

- документи, що підтверджують наявність громадянства України;

- документи про відповідну освіту.

 

Документи можна подати до 17 год. 00 хв. 05 вересня 2023 року на електронну адресу Відділу управління персоналомkadrudeipolissya@ukr.net

 

Про час і місце проведення співбесіди буде поінформовано додатково.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0412) 42-24-38.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці