Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля

                                           
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 88 від 27.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 276/6564

Про затвердження Положення про громадських
інспекторів з охорони довкілля
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006
N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007
Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів
N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }

Відповідно до статей 21 та 36 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), статей 38 та 39
Закону України "Про мисливське господарство та полювання"
( 1478-14 ), статті 36 Закону України "Про рослинний світ"
( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України "Про
природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), статей 58 та 60
Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Указу Президента
України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) "Про Положення про
Державну екологічну інспекцію України", статті 255 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) та з метою
вдосконалення організації і координації роботи громадських
інспекторів з охорони довкілля Н А К А З У Ю: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
1. Затвердити Положення про громадських інспекторів з охорони
довкілля (додається).
2. Державній екологічній інспекції (П. Свирид) забезпечити
подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції у
встановленому порядку.
3. Державній екологічній інспекції, Республіканському
комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього
природного середовища, Державним екологічним інспекціям в
областях, містах Києві та Севастополі, Державній екологічній
інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря, Державній Азово-Чорноморській екологічній інспекції,
Державній екологічній інспекції Азовського моря організовувати та
координувати роботу громадських інспекторів з охорони довкілля
відповідно до вимог цього Положення. { Пункт 3 в редакції Наказу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 577
( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекобезпеки
України від 05.07.99 N 150 ( z0602-99 ) "Про затвердження
Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього
природного середовища", який зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 06.09.99 за N 602/3895.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Державної екологічної інспекції - Головного державного інспектора
України з охорони навколишнього природного середовища П.Свирида.
Міністр С. Курикін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
27.02.2002 N 88
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2002 р.
за N 276/6564
ПОЛОЖЕННЯ
про громадських інспекторів з охорони довкілля
{ У тексті Положення слова "Міністерство екології та
природних ресурсів" та "Мінекоресурсів" замінено
словами "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища" та "Мінприроди" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 )
від 04.07.2006 }
{ У тексті та додатку Положення слова "Мінприроди України"
та "Мінекоресурсів" замінено словом "Мінприроди" згідно
з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 }
{ У тексті Положення та додатках до нього слова "органи
Мінприроди" в усіх відмінках замінено словами "органи
Держекоінспекції" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 21 та 36
Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), статей 38 та 39 Закону України "Про мисливське
господарство та полювання" ( 1478-14 ), статті 37 Закону України
"Про рослинний світ" ( 591-14 ), статей 13 та 63 Закону України
"Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ), статей 58 та
60 Закону України "Про тваринний світ" ( 2894-14 ), Указу
Президента України від 13.04.2011 N 454 ( 454/2011 ) "Про
Положення про Державну екологічну інспекцію України", статті 255
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ).
{ Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006, Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
1.2. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього
природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони
довкілля (далі - громадські інспектори).
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
2.1. Роботу громадських інспекторів організовують
Держекоінспекція України та її територіальні органи (Державна
екологічна інспекція в Автономній Республіці Крим, державні
екологічні інспекції в областях, містах Києві та Севастополі,
Державна Азовська морська екологічна інспекція, Державна
Азово-Чорноморська екологічна інспекція, Державна екологічна
інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря) (далі - органи
Держекоінспекції). { Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007; в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами в галузі охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання та відтворення
природних ресурсів, у тому числі наказами Мінприроди, а також
наказами організаційно-розпорядчого характеру органів
Держекоінспекції та цим Положенням. { Пункт 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006; в редакції Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
3.1. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України,
що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та
пройшли співбесіду в органах Держекоінспекції.
3.2. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором,
подає до відповідного органу Держекоінспекції письмову заяву та
подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання
державного інспектора з охорони навколишнього природного
середовища.
3.3. Громадські інспектори призначаються Головним державним
інспектором України з охорони навколишнього природного середовища
та головними державними інспекторами з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій після проходження
співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів органу
Держекоінспекції та виявлення претендентом знань з основ
природоохоронного законодавства. Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на
виконання обов'язків громадського інспектора, згідно з додатком
1. { Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006, в редакції Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007 }
3.4. Громадські інспектори отримують посвідчення
встановленого Мінприроди зразка, що підтверджують їх повноваження
(додаток). { Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 272 ( z0977-12 ) від
28.05.2012 }
3.5. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля
видають терміном на один рік із щорічним продовженням за
результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського
інспектора про виконану роботу. { Пункт 3.5 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
3.6. У посвідченні громадського інспектора визначається
територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський
інспектор.
3.7. Громадські інспектори виконують роботу на громадських
засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової
оплати праці.
3.8. Громадський інспектор повинен пройти навчання в органі
Держекоінспекції, який видав посвідчення, з питань здійснення
інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів
(актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та
інструктаж з техніки безпеки. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.8
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
4. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
4.1. Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з
органами Держекоінспекції, які призначили їх і видали посвідчення
громадського інспектора з охорони довкілля, іншими державними
органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним
використанням та відтворенням природних ресурсів, органами
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,
громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями. { Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 }
4.2. Кожний громадський інспектор закріплюється за
відповідним підрозділом органу Держекоінспекції (відділом,
сектором тощо) або за державним інспектором з охорони
навколишнього природного середовища, сфера діяльності яких
збігається з напрямком природоохоронної діяльності громадського
інспектора (охорона біоресурсів, поводження з відходами, охорона
земельних ресурсів та ін.).
4.3. Керівник підрозділу (державний інспектор), за яким
закріплений громадський інспектор: надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення
громадського контролю за додержанням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, раціональне використання та
відтворення природних ресурсів; { Абзац другий пункту 4.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 } координує його діяльність; проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими
законодавчими та нормативними документами, які регулюють
здійснення громадського контролю; залучає його до участі в перевірках, які збігаються з
напрямком природоохоронної діяльності громадського інспектора; оформляє за підписом керівника відповідного органу
Держекоінспекції чи його заступника направлення для громадського
інспектора на проведення рейдів та перевірок. приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських
інспекторів з охорони довкілля; { Пункт 4.3 доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 } уносить подання про продовження терміну виконання роботи
громадського інспектора з охорони довкілля. { Пункт 4.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
4.4. З метою координації роботи громадських інспекторів та
підтримання контактів з екологічними (природоохоронними)
організаціями, залучення громадськості до розробки та виконання
заходів з охорони навколишнього природного середовища при органах
Держекоінспекції та при екологічних (природоохоронних)
організаціях можуть створюватись на громадських засадах штаби
громадських інспекторів. Діяльність штабу громадських інспекторів
регулюється Положенням про штаб громадських інспекторів з охорони
довкілля, що затверджується Головним державним інспектором з
охорони навколишнього природного середовища відповідної території.
5. ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
Громадські інспектори мають право: спільно з працівниками органів Держекоінспекції, інших
державних органів, які здійснюють контроль за охороною,
раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів,
органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування,
брати участь у проведенні перевірок додержання підприємствами,
установами, організаціями всіх форм власності та громадянами вимог
природоохоронного законодавства, норм екологічної безпеки охорони,
раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
{ Абзац другий розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006 } за направленням органу Держекоінспекції, який призначив
громадського інспектора, проводити рейди та перевірки і складати
акти перевірок; складати протоколи про адміністративні правопорушення при
виявленні порушень природоохоронного законодавства,
відповідальність за які передбачена Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), і подавати
їх відповідному органу Держекоінспекції для притягнення винних до
відповідальності; { Абзац четвертий розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від 16.11.2007 } доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного
законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів
внутрішніх справ та штабів громадських формувань з охорони
громадського порядку і державного кордону, якщо особу порушника не
може бути встановлено на місці порушення; перевіряти документи на право використання об'єктів
тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі)
засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому числі
плавучих) засобів, знарядь полювання і рибальства, добутої
продукції та інших предметів; проводити у випадках, установлених законом, фотографування,
звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для
попередження і розкриття порушень законодавства в галузі охорони,
навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів; { Абзац сьомий розділу 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 } брати участь у підготовці для передачі до судових органів
матеріалів про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок
порушення законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, та виступати в ролі свідків; роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного
законодавства та їх екологічні права; брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи
відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу"
( 45/95-ВР ); одержувати в установленому порядку інформацію про стан
навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на
нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної
ситуації.
6. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНСПЕКТОРІВ
Громадські інспектори зобов'язані: дотримуватись вимог чинного законодавства та вимог цього
Положення при проведенні рейдів та перевірок; сумлінно виконувати покладені на них завдання та інформувати
відповідний орган Держекоінспекції про результати рейдів та
перевірок безпосередньо після їх закінчення; щоквартально до 5 числа наступного за звітним місяця та не
пізніше 15 січня наступного за звітним року подавати до органу
Держекоінспекції, яким призначено громадського інспектора з
охорони довкілля, щоквартальні та щорічний звіти про проведену
роботу. { Абзац четвертий розділу 6 в редакції Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 }
7. ПОЗБАВЛЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА
7.1. Орган Держекоінспекції, що призначив громадського
інспектора, має право за клопотанням відповідного структурного
підрозділу органу Держекоінспекції позбавити його права виконувати
обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням
відповідного посвідчення у разі: { Абзац перший пункту 7.1 розділу
7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007 } ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного
звітів або негативної їх оцінки; { Абзац другий пункту 7.1
розділу 7 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 } неналежного виконання ним функцій громадського інспектора; учинення громадським інспектором порушень законодавства в
галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення
повноважень, а також учинення інших протиправних дій при виконанні
обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля. { Абзац
четвертий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 315 ( z0852-06 ) від 04.07.2006 } { Пункт 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 315
( z0852-06 ) від 04.07.2006 }
7.2. Рішення про позбавлення права виконувати обов'язки
громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням
відповідного посвідчення приймається Головним державним
інспектором України з охорони навколишнього природного середовища
та головними державними інспекторами з охорони навколишнього
природного середовища відповідних територій. { Пункт 7.2 розділу
7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 315 ( z0852-06 ) від
04.07.2006 }
Начальник Державної
екологічної інспекції П.Свирид

Додаток 1
до пункту 3.3 Положення
про громадських інспекторів
з охорони довкілля

К А Р Т К А
погодження на виконання обов'язків
громадського інспектора
з охорони довкілля
Прізвище, ім'я та по батькові_____________________________________
Місце роботи та посада, яку
займає на даний час (з якого року)________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________
Висновки за результатами співбесіди
Керівник структурного підрозділу органу Держекоінспекції,
який здійснює державний контроль за охороною довкілля
(відповідного напряму) __________________________________________________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис) __________________________________________________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис) __________________________________________________________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
Заступник керівника органу Держекоінспекції_______________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
Перший заступник керівника органу Держекоінспекції________________
(оцінка) ______________ ______________________________________________
(дата) (П.І.Б., посада, підпис)
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК________________________________________________ __________________________________________________________________
РІШЕННЯ СТОСОВНО ПРЕТЕНДЕНТА______________________________________ __________________________________________________________________
Керівник органу Держекоінспекції ______________ _____________________________________________
(дата) (П.І.Б., підпис)
{ Положення доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007 }

Додаток 2
до пункту 3.4 Положення про
громадських інспекторів з
охорони довкілля
Зразок посвідчення громадського інспектора
з охорони довкілля

Перша сторінка обкладинки
------------------------------------------ | ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ | | | | | | | | ПОСВІДЧЕННЯ | |Державний | | герб | | України ГРОМАДСЬКОГО ІНСПЕКТОРА | | З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ | | | ------------------------------------------
Перша сторінка розвороту Друга сторінка розвороту

----------------------------------------------------------------------------------- |______________________________________ | ПОСВІДЧЕННЯ ДІЙСНЕ | | (повна назва органу Держекоінспекції, | | | який видав посвідчення) | до "___"_____________ 200__ р. | | | | |--------- | Відмітка про продовження строку | || | ПОСВІДЧЕННЯ N ______ | дії посвідчення | || | | | || | Прізвище ________________ | | || | Ім'я ____________________ |Продовжено Продовжено | |--------- По батькові _____________ | | | М.П. є громадським інспектором | | | з охорони довкілля |до "__"___ 200_ р. до "__"____ 200_ р. | | __________________________ | | | (територіальна межа | | | повноважень) | | | | | |ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР |М.П. ____________ М.П. ____________ | | (відповідної території) | (підпис) (підпис) | | | | |"__"_______ 200_ р. ________ (________) | | | (підпис) (прізвище) | | -----------------------------------------------------------------------------------
Перша сторінка вкладки Друга сторінка вкладки ----------------------------------------------------------------------------------- |Згідно зі ст. 36 Закону України "Про | перевіряти документи на право| |охорону навколишнього природного | використання об'єктів тваринного світу,| |середовища" та Положенням про | зупиняти транспортні (у тому числі| |громадських інспекторів з охорони | плавучі) засоби та проводити огляд| |довкілля, що затверджене наказом | речей, транспортних (у тому числі| |Мінекоресурсів України від 27.02.02 | плавучих) засобів, знарядь полювання і| |N 88, громадський інспектор МАЄ ПРАВО: | рибальства, добутої продукції та інших| |_______________________________________ | предметів; | | спільно з працівниками органів | проводити у випадках, установлених| |Держекоінспекції, інших державних | законом, фотографування, звукозапис,| |органів, які здійснюють контроль за | кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб| |охороною та раціональним використанням | для попередження і розкриття порушень| |природних ресурсів, органів державної | законодавства в галузі охорони,| |виконавчої влади та місцевого | використання і відтворення тваринного| |самоврядування, громадських екологічних | світу; | |(природоохоронних) організацій брати | брати участь у підготовці для| |участь у проведенні перевірок | передачі до судових органів матеріалів| |додержання підприємствами, установами, | про відшкодування збитків, заподіяних| |організаціями всіх форм власності та | унаслідок порушення законодавства про| |громадянами вимог природоохоронного | охорону навколишнього природного| |законодавства, норм екологічної безпеки | середовища, та виступати в ролі| |та використання природних ресурсів; | свідків; | | за направленням органу Держеко- | роз'яснювати громадянам вимоги| |інспекції, який призначив громадського | природоохоронного законодавства та їх| |інспектора, проводити рейди та перевір-| екологічні права; | |ки і складати акти перевірок; | брати участь у проведенні| | складати протоколи про | громадської екологічної експертизи| |адміністративні правопорушення при | відповідно до Закону України "Про| |виявленні порушень природоохоронного | екологічну експертизу"; | |законодавства, відповідальність за які | одержувати в установленому порядку| |передбачена Кодексом України про | інформацію про стан навколишнього| |адміністративні правопорушення, і | природного середовища, джерела| |подавати їх відповідному органу | негативного впливу на нього та заходи,| |Держекоінспекції для притягнення винних | що вживаються для поліпшення| |до відповідальності; | екологічної ситуації. | |доставляти осіб, які вчинили | | |порушення природоохоронного | | |законодавства, до органів місцевого | | |самоврядування, органів внутрішніх | | |справ та штабів громадських формувань з | | |охорони громадського порядку і | | |державного кордону, якщо особу | | |порушника не може бути встановлено на | | |місці порушення; | | -----------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 577 ( z1333-07 ) від
16.11.2007, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 272 ( z0977-12 ) від 28.05.2012 }
Начальник Державної
екологічної інспекції П.Свирид
( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного
вісника" N 13, 2002 р. )

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці