Державна екологічна інспекція Поліського округу оголошує підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - начальника Відділу бухгалтерського обліку та фінансів – головного бухгалтера у період дії воєнного стану.

Посадові обов’язки: Здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи Відділу. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок. Погоджує кандидатури працівників Інспекції, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей; нематеріальних активів та іншого майна. Подає керівнику Інспекції пропозиції щодо: визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики; визначення оптимальної структури Відділу та чисельності її працівників; призначення на посаду та звільнення з посади працівників Відділу; вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності; визначення джерел погашення кредиторської заборгованості та інш. Підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна та інш. Здійснює відповідних контроль за бухгалтерськими документами. Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

 

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 7500 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта ступеня не нижче магістра у галузі знань “облік та аудит”;

досвід роботи - з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

вільне володіння державною мовою.

 

Призначення на посаду у період дії воєнного стану, строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Перелік документів, які необхідно надати кандидатам:

- резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 року          № 246;

- заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 77-20, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.05.2020 за № 461/34744;

- документи, що підтверджують наявність громадянства України;

- документи про відповідну освіту.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0412) 42-24-38.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці