Державна екологічна інспекція Поліського округу оголошує підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу

Державна екологічна інспекція Поліського округу оголошує підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Житомирської області – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу правового забезпечення у період дії воєнного стану.

 

Посадові обов’язки: Планує, організовує роботу та здійснює керівництво діяльності Відділу; визначає розподіл обов’язків між працівниками Відділу, координує та контролює їх діяльність; здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій; представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Інспекції, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та інш. вимог законодавства про охорону, раціональне використання та відтворення ПЗФ, лісів та рослинного світу; складає протоколи про адмінправопорушення та розглядає справи про адмінправопорушення, накладає адмінстягнення у випадках, передбачених законом; перевіряє проекти претензій про відшкодування шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства; здійснює інші функції, передбачені законодавством, Положеннями про Інспекцію та положенням про Відділ. Виконує інші обов’язки відповідно до положення про Відділ та посадової інструкції.

 

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 7500 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста) у галузі знань “Природоохоронне законодавство”;

досвід роботи - з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

вільне володіння державною мовою.

 

Призначення на посаду у період дії воєнного стану, строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Перелік документів, які необхідно надати кандидатам:

- резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 року          № 246;

- заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 77-20, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.05.2020 за № 461/34744;

- документи, що підтверджують наявність громадянства України;

- документи про відповідну освіту.

 

Документи можна подати до 15 год. 00 хв. 21 серпня 2022 року на електронну адресу сектору управління персоналомkadrudeipolissya@ukr.net

 

Про час і місце проведення співбесіди буде поінформовано додатково.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0412) 42-24-38.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці