Підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу

Державна екологічна інспекція Поліського округу оголошує підбір персоналу на вакантну посаду державної служби категорії «Б» - заступника начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Управління державного екологічного нагляду (контролю) біоресурсів, природно-заповідного фонду, лісів, рослинного та тваринного світу Житомирської області – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу  у період дії воєнного стану.

 

Посадові обов’язки: Організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та інші вимог законодавства про у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів; організовує та проводить перевірки (у т.ч. документальні): - складає акти за результатами; складає протоколи про адмінправопорушення та розглядає справи про адмінправопорушення, накладає адмінстягнення у випадках, передбачених законом; надає обов’язкові до виконання приписи щодо усунення виявлених порушень та здійснює контроль за їх виконанням; здійснює відбір проб вод (зворотних, підземних, поверхневих), проб ґрунтів на об’єктах, що перевіряються (обстежуються) після проходження інструктажу у ВІЛК; готує матеріали про відшкодування шкоди, збитків заподіяних державі. Подає начальнику Відділу за погодженням з начальником Управління пропозиції щодо: зупинення дії чи анулювання дозволів, лісорубних квитків, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтва на спецвикористання природних ресурсів; внесення до відповідного органу ліцензування подання про позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності; подання позовних заяв до суду щодо обмеження чи зупинення діяльності суб’єктів господарювання і об’єктів тощо. Організовує та приймає участь: у комплексних перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства з природоохоронними органами, іншими організаціями; у нарадах, конференціях, семінарах; у рейдових заходах по виявленню порушників природоохоронного законодавства. За відсутністю начальника Відділу організовує роботу Відділу, здійснює загальне керівництво його діяльності, планування, координацію, контроль та забезпечення виконання покладених на Відділ завдань.  Перевіряє проєкти претензій про відшкодування шкоди, збитків і втрат, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства; здійснює інші функції, передбачені законодавством, Положеннями про Інспекцію та положенням про Відділ.

 

Умови оплати праці:

посадовий оклад – 7100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами)

 

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста) у галузі знань “Природоохоронне законодавство”;

досвід роботи - з досвідом роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

вільне володіння державною мовою.

 

Призначення на посаду у період дії воєнного стану, строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Перелік документів, які необхідно надати кандидатам:

- резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою КМУ від 25 березня 2016 року  № 246;

- заповнену особову картку державного службовця, затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби 19.05.2020 № 77-20зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.05.2020 за № 461/34744;

- документи, що підтверджують наявність громадянства України;

- документи про відповідну освіту.

 

Документи можна подати до 17 год. 00 хв. 03 жовтня 2023 року на електронну адресу Відділу управління персоналомkadrudeipolissya@ukr.net

 

Про час і місце проведення співбесіди буде поінформовано додатково.

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0412) 42-24-38.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці